LUMA-keskus

Lapsi katsoo herneistä ja tikuista tehtyjen geomteristen muotojen läpi kohti kameraa.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus on osa kansallista LUMA-keskus Suomi-verkostoa. Toimimme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sekä muiden sidosryhmien kanssa. Alueemme on koko Itä-Suomi: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Tavoitteemme

Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminnan tavoitteena on edistää matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen tutkimusperustaista kehittämistä jokaisella kouluasteella, ja näin tukea opettajankoulutusta. LUMA-toiminta kuuluu Itä-Suomen yliopiston strategian mukaiseen toimintaan.

Laaja-alaista opettajankoulutusta tarjoavalla Itä-Suomen yliopistolla on STEM-aineiden (Science, Technology, Engineering ja Mathematics) osaamiselle tärkeä rooli, sillä opettajilla on keskeinen vaikutus niin lasten ja nuorten kiinnostukseen, asenteisiin ja heidän valmiuksiensa kehittämiseen LUMA-aloja kohtaan.

Mikä LUMA-keskus?

Kansainvälisyys

LUMA-keskus on ollut mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa.

Ota yhteyttä

Kiinnostaako toimintamme? Ketä meillä on töissä? Entä missä LUMA-keskuksemme sijaitsee?