Siirry sisältöön

Opinnäytetyöt

Itä-Suomen yliopistossa tehdään vuosittain lukuisia LUMA-aiheisiin liittyviä opinnäytetöitä, joita esimerkiksi LUMA-aineiden opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Töitä tehdään erityisesti fysiikan ja matematiikan laitoksella (fys, mat), kemian laitoksella (kem) sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla (skope), joten opettajan työtä tukevia töitä löytyy monipuolisesti. Tälle sivulle kootaan valikoituja töitä pdf-muodossa opettajien ja muiden kiinnostuneiden ladattavaksi!

Kandidaatintutkielmat:

Keihäänheiton fysiikka

Pitkäjousen ja vastakaarijousen fysiikka

Vanhemmat uraohjaajina - Tarkastelussa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alat

Äänen vaimeneminen

Pro gradu -tutkielmat:

Fosfori, loppuva luonnonvaramme?

Frisbeen lentämisen fysiikkaa

Fysiikan kiinnostavuuden lisääminen elektroniikkaa ja käsitöitä yhdistävällä monialaisella oppimiskokonaisuudella

Fysiikan, matematiikan ja kemian opettajaopiskelijoiden näkemyksiä uraohjaamisesta

Lasten ja nuorten matemaattinen minäpystyvyys

Lasten tiedeleirien ja -kerhojen kemian kokeellisten töiden kehittäminen innostavuuden näkökulmasta

Optimaaliset oppimistilanteet tiedeleireillä

Pianon fysiikka ja kielten epäharmonisuuskertoimien määrittäminen

Teknologinen ongelmanratkaisuprosessi lämpöopin opettamisessa vuolukiven avulla yläkoulussa