Siirry suoraan sisältöön

LUMA2020

LUMA2020 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomen toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan vuosina 2019-2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa.

LUMA2020 pähkinänkuoressa

Neljä kuusikulmiota, joissa tekstit "Päätavoitteet", "Lasten ja nuorten formaalin opetuksen kehittäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle." "Kasvatus- ja opetushenkilöstöm osaamisen tukeminen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin", "Lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan nonformaalin tiede- ja teknologiakasvatusken kehittäminen".

LUMA 2020 toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Toiminta toteutetaan oppimisympäristöissä oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat:

  • Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous)
  • Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot)
  • Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka)
  • Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin).

 

Ohjelman aikana toteutetaan myös kolme verkkokurssia pohjautuen oppimisyhteisöiden tekemiin projekteihin. Kurssit on suunnattu kaikkien asteiden opettajille ja opettajaksi opiskeleville ja ne tarjoavat uutta tutkimuspohjaista tietoa monialaisesta ja eheyttävästä opetuksesta oman opetuksen ja opetussuunnitelman tueksi. Lisätietoa kursseista ja linkit niihin löydät ohjelman omilta verkkosivuilta.

LUMA2020 Itä-Suomessa

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen alueelta LUMA2020-ohjelmaan osallistui oppimisyhteisöjä jokaiselta koulutusasteelta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, yhteensä 8 kappaletta. Alla muutamia oppimisyhteisöjen toteuttamia esimerkkiprojekteja.

Kaksi lasta kaatavat nestettä vaa'alla olevaan dekantterilasiin.

Tiedepäiväkoti Loiste Joensuu

SubUrban Lab -projektissa tiedepäiväkotiin perustetaan tulevaisuuden ruokahuoltolaboratorio, jossa muun muassa tutkitaan vesiviljelyjärjestelmän avulla yrttien kasvatusta aina siemenen itämisvaiheesta ja taimesta syötäväksi ruuaksi asti.

Mertalan koulu

Savonlinnalaisessa Mertalan koulussa toteutettiin yhtenäinen ohjelmointipolku 1-9 luokan opettajien käyttöön. Tätä polkua hyödyntämällä opettaja näkee suoraan mitä oppilas on aiemmin oppinut ja mitä kyseisellä luokka-asteella tulisi opiskella.

Lapsi pitää käsissään ledivaloa. Taustalla on paperi, jossa on koodisto eri lediväreille.
Kuvituskuva tietokoneen mikropiiristä.

Tulliportin Normaalikoulu

Lukiolaiset ideoivat ja toteuttivat laserradan, jossa tarkoituksena on päästä läpi agenttielokuvista tutusta lasersäteillä täytetystä käytävästä laukaisematta hälytystä.

Ota meihin yhteyttä!

Haluatko toteuttaa projektin yhteistyössä LUMA-keskuksen kanssa? Tarvitsetko tukea oman oppimisyhteisösi LUMA-toimintaan?

Laita meille viestiä, vastaamme mielellämme!