Siirry sisältöön

Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa

Minäpystyvyyden kohentaminen: ohjeita tavoitteenasettelun hyödyntämiseen matematiikan oppitunneilla

Opetuksen tutkimus on osoittanut, että suurten oppimistavoitteiden pilkkominen pienemmiksi osatavoitteiksi palvelee minäpystyvyyskäsitysten kehittymistä sekä opiskelumotivaation ja kiinnostuksen kohenemista. Seuraavassa tarkastelemme sitä, miten tavoitteenasettelua voidaan hyödyntää oppilaiden matemaattisen minäpystyvyyden kohentamiseksi.

Tässä toimintamallissa oppilaat asettavat lyhyille aikaväleille tuntityöskentelyä ja matematiikan sisältöjen oppimista koskevia tavoitteita. Tavoitteet ovat luonteeltaan hyvin spesifejä. Ne käydään tarkasteltavan ajanjakson ensimmäisellä matematiikan tunnilla yhdessä läpi ja tavoitteiden saavuttamista puolestaan arvioidaan myöhemmin sovittuna ajankohtana, esimerkiksi viikon kuluttua. Mikäli tavoitteiden saavuttamisessa ei olla onnistuttu, pohditaan minkälaisista tekijöistä tämä johtuu. Onko esimerkiksi oppitunneilla on ollut häiriötekijöitä, olisiko omassa työskentelyssä tai toiminnassa parantamisen varaa, miten työskentelyä tai toimintaa voisi tukea jatkossa?

Toimintamalliin kuuluu myös opettajan pedagogiset strategiat, joilla tuetaan oppilaiden matemaattisten minäpystyvyyskäsitysten kehittymistä ja kohennetaan matematiikkaan kohdistuvia asenteita. Tarkastellaan näitä strategioita tarkemmin seuraavaksi.


Millä tavoin opettaja voi kiinnittää toimintaansa ja puheeseensa huomiota oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi?

Miten tavoitelomakkeita käytetään oppitunneilla?