Siirry sisältöön

Tiedekasvatusta päiväkoteihin

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus järjesti varhaiskasvatuksen ohjaajille  pikakoulutuksia luonnontieteiden ja robotiikan tuomisesta päiväkoteihin. Koulutuksia voidaan järjestää lisää tarpeen ja kysynnän mukaan.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2016) mukaisesti varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään ja tukea lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Lisäksi omakohtaisten havaintojen kokemusten ja elämysten ajatellaan auttamaan lapsia syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisessä sekä ajattelijoina ja oppijoina kehittymisessä.

Arkisetkin ilmiöt, kuten magnetismi, sähkö ja erilaiset aineet voivat toimia pienten luonnontieteellisten kokeiden pohjana lapsille. Päiväkodeilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tai välineitä toteuttaa tällaisia kokeita, ja LUMA-keskus haluaa tarjota apua tähän. Koulutuksissa käydään läpi yksinkertaisia varhaiskasvatukseen soveltuvia luonnontieteellisiä kokeita ja välineitä sekä vaihdetaan ideoita kollegoiden kanssa. Koulutuksessa käytävät työt ovat sovellettavissa sellaisenaan lasten kanssa, ja tämän helpottamiseksi LUMA-keskus kasaa päiväkotien lainattavaksi valmiita laatikoita, joista löytyy työohjeet ja välineet töiden tekemiseksi lasten kanssa. Lisäksi koulutuksessa varataan aikaa osallistujien toiveille ja kysymyksille, sillä LUMA-labran runsaat mahdollisuudet toivottavasti ruokkivat osallistujien mielikuvitusta.

Lisätietoja: Mikko Kesonen, mikko.kesonen (at) uef.fi, 050 4422616

Opetushallitus (2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Tampere: Juvenes Print.