Siirry sisältöön

LUMA- tiedepäivät opettajille – päivitä tieteen tietämystäsi

Koulutukset on suunnattu lukion ja yläkoulun luonnontieteiden ja matematiikan opettajille. Koulutuksia on kaksi erillistä, joista ensimmäinen on suunnattu pääosin biologian, maantiedon ja terveystiedon opettajille. Jälkimmäinen koulutus on suunnattu fysiikan, matematiikan, kemian ja tietotekniikan opettajille.

Ensimmäisen koulutuksen keskeiset aiheet kohdentuvat Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloille biologiaan, metsätieteisiin ja ympäristötieteisiin. Koulutus laajentaa opettajien kokonaiskuvaa näillä tieteenaloilla tehtävästä nykyaikaisesta tutkimuksesta ja tarjoaa uutta tietämystä ja uusiempien tutkimusten tuloksia helposti lähestyttävällä tavalla.

Jälkimmäisen koulutuksen keskeiset aiheet kohdentuvat Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloille fysiikkaan/fotoniikkaan, kemiaan, matematiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen. Koulutus laajentaa opettajien kokonaiskuvaa näillä tieteenaloilla tehtävästä nykyaikaisesta tutkimuksesta ja tarjoaa uutta tietämystä ja uusiempien tutkimusten tuloksia helposti lähestyttävällä tavalla.