Siirry sisältöön

LUMA-laboratorio, tutkimuksellisuutta yläkouluun A ja B

Koulutuspäivien aikana käymme läpi LUMA-laboratorion tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa yläkoulujen fysiikan ja kemian opetusta. Työskentelyn kautta tutustumme monipuolisesti perusilmiöiden tutkimiseen, perussuureiden tietokoneavusteiseen mittaamiseen sekä muutamiin vähän harvinaisempiin kokeellisiin tutkimuksiin. Työskentelyn ohessa kiinnitämme huomiota ilmiöiden tulkintaan ja helpohkojen matemaattisten mallien muodostamiseen. Yleisenä tavoitteena on perehdyttää opettajat laboratorion mahdollisuuksiin – koulutusten jälkeen opettajat toivottavasti palaavat laboratorioon uudelleen koululuokka mukanaan!