Siirry sisältöön

LUMA-laboratorio, tutkimuksellisuutta alakouluun A ja B

Koulutuspäivien aikana käymme läpi LUMA-laboratorion tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa alakoulun luonnontieteiden ja matematiikan opetusta. Työskentelyn kautta tutustumme monipuolisesti perusilmiöiden tutkimiseen, perussuureiden tietokoneavusteiseen mittaamiseen sekä hyödynnämme alakoulutasolle suunniteltuja mittausjärjestelmiä muun muassa ihmisen ominaisuuksia mittaamalla. Työskentelyn ohessa kiinnitämme huomiota ilmiöiden tulkintaan ja ohjaamme käsitteiden käytössä. Biologian ja kemian osuudessa tutustumme esimerkiksi helppokäyttöisten usb-mikroskooppien hyödyntämismahdollisuuksiin laboratoriossa ja luonnossa.