Siirry sisältöön

Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Alla on argumentointia painottavia fysiikan tehtäväkokonaisuuksia yläkouluun. Tehtäväkokonaisuuksien avulla oppilaita voidaan ohjata argumentoimaan luonnontieteille ominaisella tavalla kokeelliseen havaintoaineistoon nojautuen. Tälläisen opetuksen on havaittu tukevan fysiikan oppimista ja oppilaiden argumentointitaitojen kehittymistä.

Benji-hypyn fysiikkaa
Liikkeen tutkiminen - vierivät tangot
Liikkeen tutkiminen - vaunu myötä- ja vastamäessä
Lämpöoppi
Piilotetut virtapiirit
Sähköntuotantotapojen valinta
Geometrisen optiikan perusteet - peilikuva
Geometrisen optiikan perusteet - valaistun alueen muodostuminen

Tehtäväkokonaisuudet perustuvat fysiikan opetuksen tutkimuskirjallisuuteen ja niissä on huomioitu oppijoilla usein esiintyviä vaikeuksia fysiikan oppimisessa. Tehtäväkokonaisuudet on laadittu valtakunnallisessa LUMA SUOMI -ohjelmassa Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinon.

Lisäksi hankkeen aikana on laadittu verkkokurssi, jossa käsitellään kysymysten ja argumentoinnin hyödyntämistä luonnontieteiden kouluopetuksessa. Verkkokurssille pääsee Helsingin yliopiston MOOC-tunnuksilla, jotka saa täältä.