Siirry sisältöön

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Toiminnallisia oppinainerajat ylittäviä luonnontieteiden oppimiskokonaisuuksia alakouluun

Hankkeessa kehitetään toiminnallisia luonnontieteen oppimiskokonaisuuksia alakouluun.

Oppimiskokonaisuuksien kantavana teemana on ihmisen fyysisten ominaisuuksien, kuten puristusvoiman tutkiminen eri oppiaineiden (fysiikan, biologian ja esimerkiksi terveystieteen) näkökulmista.

Ihmisen omiaisuuksien tarkastelu on havaittu mielekkääksi tavaksi opettaa luonnontieteitä alakoulussa. Alakoulun oppilaat ovat usein hyvin innokkaita tutkimaan kokeilemalla esimerkiksi korkeinta mahdollista hyppykorkeutta. Omakohtaisen tutkimuskohteen kautta opetettavat luonnontieteen sisällötkin vaikuttuvat usein mielenkiintoiselta ja oppilaan omaan kokemusmaailmaan luontevasti kiinnityvältä.

Luonnontieteiden oppisisältöjen lisäksi oppimiskokonaisuuksissa oppilaat tutustuvat tietokoneavusteisen mittalaitteiden käyttöön. Mittalaitteiden avulla oppilaat voivat tutkia nopeita ilmiöitä, kuten jalkojen alustaan kohdistavan voiman suuruutta ylöspäin ponnistaessa. Mittalaitteet esittävät mittaustulokset usein kuvaajina, joiden tarkastelu tukee oppilaiden kuvaajien tulkintataitojen kehittymistä.

Tämän sivun alla on linkit kehitettyihin oppimiskokonaisuuksiin ja niiden toteutusta tukeviin materiaaleihin.

Vaikka oppimiskokonaisuudet on lähtökohtaisesti suunniteltu alakoululaisille, niitä voi hyödyntää myös vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Oppimiskokonaisuuksien poikkitieteellisen luonteen vuoksi ne ovat soveltuneet hyvin muun muassa eri luonnontieteiden aineenopettajaksi opiskeleville. Niiden avulla opiskelijoille on havainnollistettu kuinka voidaan toteuttaa alakouluun soveltuvaa oppiainerajat ylittävää luonnontieteen opetusta.

Hyppykorkeuden määrittäminen
Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen
Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla
Ruoka-aineiden pH-mittaukset