Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöoppi

Penan vihreät valinnat

”Monialainen oppimiskokonaisuus ruoasta, vedestä ja vaatteista”

Oppimiskokonaisuuden esitttely

KEHITTÄJÄT: Lauri Heiskanen, Nelli Malmström, Ilari Kalliojärvi, Petter Punnonen, Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

TOIMITTAJAT: Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

AIHE: Teemoina ruoka, vesi, vaatteet ja liikunta, joita tarkastellaan ympäristöopin tiedonalojen (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto) näkökulmista katsottuna

IKÄLUOKKA: peruskoulun alaluokat 5 – 6

Lue lisää »Penan vihreät valinnat

Elämänpolku

Oppimiskokonaisuuden kuvaus

Kehittäjät: Maiju Kohonen, Hanna Koistinen, Sara Niemelä, Riikka Räihä ja Sanna Suolanen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aiheet: ihmisten erilaiset taustat, syntyperän vaikutus elämänkulkuun, puhdas vesi

Oppiaineet: Ympäristöoppi ja yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: 6. luokka (myös yläkoulun 7.–9. luokat)

Kesto: 6 x 45 min

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Lue lisää »Elämänpolku

Aivan hiilenä

”Hiili oppilaan lähiympäristössä”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Ossi Kolu, Roosa Salmela, Eveliina Soininen, Maria Turunen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Katja Jauhiainen

Aiheet: hiilen kierto, hiilen muodot, orgaaniset yhdisteet, hiili energiantuotannosssa, yhteyttäminen ja soluhengitys

Oppiaineet: ympäristöoppi ja yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: alakoulun vuosiluokat 5 – 6

Kesto: 7-8 x 45 min

Lue lisää »Aivan hiilenä

Sähköntuotantotapojen valinta

Yläkoululaisille suunnatussa tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tutustuvat erilaisiin sähköntuotantotapoihin.

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on

  • laajentaa oppilaiden tietämystä eri sähköntuotantotapojen eduista ja haitoista.
  • auttaa oppilaita ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat sähköntuotantotapojen valintaan.
  • kehittää oppilaiden argumentoinnin ja kriittisen ajattelun taitoja.

Tehtäväkokonaisuuteen laadittua materiaalia voi käyttää lukemattomin eri tavoin. Alla on esitelty eräs käyttötapa, jota tukevat materiaalit löydät myös tämän sivun alaosasta.

Lue lisää »Sähköntuotantotapojen valinta