Ympäristöoppi

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat… Lue lisää »Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Luonnonmukaiset tornitalot

Aihe: Rakennustekniikka, luonnonmateriaalit ja tasapaino Osallistujat rakentavat mahdollisimman korkeita rakennuksia ympäristöstä kerätyistä materiaaleista. Ikäluokka: 5.-6.-luokat.  Sovellettavissa kaikille ikäluokille Oppiaineet ja monialaisuus: Ympäristöoppi: painopiste, painovoima, massakeskipiste,… Lue lisää »Luonnonmukaiset tornitalot