Siirry sisältöön

Tietoa opettajalle

Alakouluun (vuosiluokille 4-6) suunnatussa oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan käsien puristusvoiman suuruutta. Tässä oppiainerajat ylittävässä kokonaisuudessa käsitellään fysiikan, matematiikan, biologian ja terveystiedon oppisisältöjä. Oppimiskokonaisuudessa on vahvasti esillä teemat:
 • massan ja voiman välinen suhde (1 kilogramma = 10 newtonia)
 • luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheet
 • matemaattisten kuvaajien tulkinta ja lukujen pyöristäminen
 • lihaskunnon merkitys terveydelle
 • tietokoneavusteisen mittaustekniikan käyttö

Oppimiskokonaisuus täydentää luontevasti fysiikkaan ja ihmisen biologiaan kuuluvien aiheiden opetusta.

Oppimiskokonaisuuden kesto vaihtelee 2-5 oppituntiin riippuen sen totetuksesta.
Alla on kuvattu eräs toteutustapa, jonka kesto on noin kolme oppituntia.

Toteutukseen tarvittavat välineet sekä työohjeet ja lisämateriaalit löytyvät listattuna tältä sivulta, joista työohjeet ja lisämateriaali sivun alareunasta. Katso myös Mitä jäi mieleen -osio (sivun alareunasta), jonka avulla voidaan arvioida käsiteltyjen oppisisältöjen oppimista.
...jatka lukemista "Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla"

Fysiikkaa, matematiikkaa ja ihmisen biologiaa (1-4 oppituntia)

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat rakentavat mittalaitteen, jonka avulla he voivat arvioida keuhkojen ilmatilavuuden suuruutta. Mittalaitteen toimintaperiaate on esitetty alla olevasta videosta.

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • perehtyvät keuhkojen toimintaan ja niissä tapahtuvaan kaasujen vaihtoon.
 • näkevät ja kokevat sen, että ilman on ainetta, joka vaatii ympärilleen tilaa.
 • perehtyvät luonnontieteellisen kokeen vaiheisiin ja luonnontieteille ominaiseen työskentelytapaan.
 • rakentavat mittalaitteen ja arvioivat sen avulla keuhkojensa ilmatilavuuden suuruutta.
 • pohtivat mitkä tekijät vaikuttavat keuhkojen ilmatilavuuden suuruuteen.
 • voivat harjoitella raportointia ja dokumentointia esimerkiksi Ipadejä käyttämällä

...jatka lukemista "Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen"

Fysiikkaa, liikuntaa, biologiaa ja terveystietoa (2-4 h)

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tutkivat hyppykorkeuttaan tietokoneavusteisen mittalaitteen avulla. Alla oleva video havainnollistaa mittalaitteen käytön.

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • tutustuvat tietokoneavusteiseen fysiikan mittaustekniikkaan
 • perehtyvät luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin
 • perehtyvät painopisteen käsitteeseen ja määrittävät kehonsa painopisteen
 • harjoittelevat eri hyppytekniikoita ja tutkivat niiden vaikutuksen hyppykorkeuteen
 • voivat hyödyntää matematiikan tietojaan ja taitojaan hyppykorkeuden määrittämisessä
 • voivat tarkastella hypyssä käytettäviä lihaksia ja lihasryhmiä
 • voivat harjoittelevat algoritmista ajattelua
 • työskentelevät toiminnallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä

...jatka lukemista "Hyppykorkeuden määrittäminen"

Tehtäväkokonaisuus käsittelee kuvan muodostumista tasopeilistä. Tehtävissä tarkastellaan peilissä muodostuvan valekuvan paikkaa ja sen havaitsemista erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka peilistä näkeminen voidaan selittää valon suoraviivaisen kulun ja heijastuslain avulla. ...jatka lukemista "Geometrisen optiikan perusteet – peilikuva"

Tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan valaistujen alueiden muodostumista. Tehtävien tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä valon suoraviivaisesta kulusta. Vaikka valon suoraviivainen kulku on hyvin yksinkertainen periaate, sen soveltaminen tuottaa oppilaille usein vaikeuksia. Vaikeuksien vähentämiseksi tehtäväkokonaisuudessa käsitellään valon suoraviivaista kulkua tilanteissa, joissa oppilaat voivat keskittyä valon suoraviivaisen kulun soveltamiseen, eikä heidän tarvitse miettiä heijastus- tai taittumislakia samanaikaisesti, kuten linssien ja peilien tapauksessa.

...jatka lukemista "Geometrisen optiikan perusteet – valaistun alueen muodostuminen"

Yläkoululaisille suunnatussa lampöopin tehtäväkokonaisuudessa käsitellään eri olomuodossa olevien aineiden jäähtymistä ja faasimuutoksia. Tehtäväkokonaisuus koostuu kolmesta tehtävästä:

 • Veden jäähtyminen
 • Veden jäätyminen
 • Jäiden kalastelua

Tehtävät löytyvät sivulta ja tulostettavina sivun alalaidasta työohjeina.

...jatka lukemista "Lämpöoppi"

Tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan benji-hyppääjän, tai yleisemmin köyteen kytketyn kappaleen putoamisliikettä. Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä kappaleiden putoamisliikkeestä.

Katso kuvaus tehtäväkokonaisuuden käytöstä: Benji-kokeilu 9-luokkalaisten kanssa ja työohje oppilaille.

...jatka lukemista "Benji-hyppääjän putoamisliike"