Matematiikka

Laserturvajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen

Laserturvajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen on LUMA-aineiden opetusta eheyttävä oppimiskokonaisuus, joka opettaa kattavasti valo-opin käsitteitä, insinörisuunnittelun periaatteita, yhteistyötaitoja sekä hieman geometriaa. Oppilaiden mieltä kutkuttava konteksti motivoi… Lue lisää »Laserturvajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen

Luonnonmukaiset tornitalot

Aihe: Rakennustekniikka, luonnonmateriaalit ja tasapaino Osallistujat rakentavat mahdollisimman korkeita rakennuksia ympäristöstä kerätyistä materiaaleista. Ikäluokka: 5.-6.-luokat.  Sovellettavissa kaikille ikäluokille Oppiaineet ja monialaisuus: Ympäristöoppi: painopiste, painovoima, massakeskipiste,… Lue lisää »Luonnonmukaiset tornitalot

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa  -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat materiaalit lukuvuodelta 2017-2018. Jokaisessa projektissa on yhdistetty vähintään kolmen tieteenalan sisältöjä ja menetelmiä:

Lue lisää »Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18