Skip to content

Fysiikka

Sähköntuotantotapojen valinta

Yläkoululaisille suunnatussa tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tutustuvat erilaisiin sähköntuotantotapoihin.

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on

  • laajentaa oppilaiden tietämystä eri sähköntuotantotapojen eduista ja haitoista.
  • auttaa oppilaita ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat sähköntuotantotapojen valintaan.
  • kehittää oppilaiden argumentoinnin ja kriittisen ajattelun taitoja.

Tehtäväkokonaisuuteen laadittua materiaalia voi käyttää lukemattomin eri tavoin. Alla on esitelty eräs käyttötapa, jota tukevat materiaalit löydät myös tämän sivun alaosasta.

Read More »Sähköntuotantotapojen valinta

Piilotetut virtapiirit

  • Yleinen

Piilotetut virtapiirit -tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan tasavirtapiirejä, joiden komponentit ovat näkyvissä, mutta niiden kytkennät on piilotettu. Piirien toiminta on esitetty videolla ja tehtävänäsi on päätellä, mikä ehdotetuista kytkentäkaavioista vastaa parhaiten piilotetun virtapiirin kytkentöjä.

Read More »Piilotetut virtapiirit

Liikkeen tutkiminen – vierivät tangot

Tehtäväkokonaisuudessa oppilaille näytetään videot erilaisten tankojen liikkeestä. Oppilaiden tehtävänä on päätellä, millaisessa liikkeessä tangot ovat. Lisäksi heitä pyydetään tarkastelemaan tankojen kulkemia matkoja ja nopeuksien sekä kiihtyvyyksien suuruuksia. Apuna on niin videoita liikkeestä kuin videoanalyysejä sekä niiden mukaisia kuvaajia.

Read More »Liikkeen tutkiminen – vierivät tangot

Ruoka-aineiden pH-mittaukset

Kemiaa, ihmisen biologiaa ja matematiikkaa

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat ruoka-aineiden (hedelmien ja juomien) pH-arvoja ja tutkivat voiko makuaistia käyttää pH-mittarina.

 

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat perehtyvät pH-asteikkoon, digitaalisten pH-mittareiden toimintaan, luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, makuaistimusten muodostumiseen, hammasterveyteen ja keskiarvon ja/tai mediaanin määrittämiseen.
Read More »Ruoka-aineiden pH-mittaukset

Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla

Oppimiskokonaisuus massan ja voiman suhteesta käden puristusvoiman avulla. Sopii alakoulusta toiselle asteelle. Kesto 2-5 oppituntia. Välineitä voi lainata Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskukselta. Myös vierailut LUMA-laboratoriossa mahdollisia.Read More »Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla

Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen

Fysiikkaa, matematiikkaa ja ihmisen biologiaa (1-4 oppituntia)

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat rakentavat mittalaitteen, jonka avulla he voivat arvioida keuhkojen ilmatilavuuden suuruutta. Mittalaitteen toimintaperiaate on esitetty alla olevasta videosta.

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

  • perehtyvät keuhkojen toimintaan ja niissä tapahtuvaan kaasujen vaihtoon.
  • näkevät ja kokevat sen, että ilman on ainetta, joka vaatii ympärilleen tilaa.
  • perehtyvät luonnontieteellisen kokeen vaiheisiin ja luonnontieteille ominaiseen työskentelytapaan.
  • rakentavat mittalaitteen ja arvioivat sen avulla keuhkojensa ilmatilavuuden suuruutta.
  • pohtivat mitkä tekijät vaikuttavat keuhkojen ilmatilavuuden suuruuteen.
  • voivat harjoitella raportointia ja dokumentointia esimerkiksi Ipadejä käyttämällä

Read More »Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen