Siirry sisältöön

Arkisetkin ilmiöt, kuten magnetismi, sähkö ja erilaiset aineet voivat toimia pienten luonnontieteellisten kokeiden pohjana lapsille. Alla on viisi yksinkertaisia varhaiskasvatukseen soveltuvaa luonnontieteellistä koetta. Työt ovat toteutettavissa sellaisenaan lasten kanssa:

Kaikkiin töihin tarvittavat välineet ovat kerättävissä tarvikeluettelon (pdf) avulla. Lisäksi Itä-Suomen LUMA-keskus (yhteystiedot) tarjoaa päiväkodeille mahdollisuuden lainata kaikki työt kattavan tarvikelaatikon ohjeistuksineen.

Aihe: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)
Ikäluokka: esiopetus
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden käsitteellisenä tavoitteena on, että lapset tutustuvat kevään merkkeihin luonnossa havainnoimalla näitä konkreettisesti.
Opetuskokonaisuudessa harjoitellaan kevään merkkien nimeämistä ja kerrataan talveen liittyviä käsitteitä. Opetuskokonaisuudelle asetetut menetelmälliset tavoitteet ovat monipuoliset. Tavoitteena on pyrkiä tavoitteisiin havaintoja tekemällä, tutkimalla, päättelemällä ja selittämällä, kuvailemalla sekä vertailemalla. Opetuskokonaisuuden aikana oppilaita kannustetaan myös kuuntelemaan ja  keskustelemaan havainnoistaan. Myös eri aisteja käytetään opetusmenetelmänä.
Leikillisyys korostuu opetuskokonaisuuden toteutuksessa.
Tarvikkeet: pehmopallo, iPadeja + kuvia kevään merkeistä, huiveja sokkoleikkiin
Kesto: 2 x 45min

Aihe: Tutkin ja Toimin ympäristössäni (EOPS 2014)
Ikäluokka: esiopetusikäiset
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden käsitteellisenä tavoitteena on, että oppilaille muodostuu ymmärrys vuodenaikojen vaihtelusta ja keväästä omana vuodenaikanaan. Tavoitteena on myös oppia nimeämä än ja tunnistamaan kevään merkkejä lähiympäristöä tutkien ja havainnoiden. Opetuskokonaisuuden menetelmällisenä tavoitteena on pelillisyyden ja leikillisyyden korostaminen työskentelytapana sekä toiminnallinen oppiminen havainnoiden, tutkien ja tarkkaillen lähiympäristöä. Lisäksi tavoitteena on kehittää oppilaiden ryhmä/parityöskentelytaitoja. Myös tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen kuuluu opetuskokonaisuuden tavoitteisiin.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset kevään merkit–seurantamonisteet oppilaille, muistiinpanovälineet, vuodenaikaväittämät,  vuodenaikakortit ryhmäjakoa varten, kevät aiheiset kuvakortit Afrikan tähti–peliä varten, iPadeja sekä kevätaiheiset arvoitukset.
Kesto: 3 x 45min

Ohjeet pdf-tiedostona