Siirry sisältöön

Aihe: Ihminen ja terveys, mikrobit, bakteerit
Ikäluokka: 1.-2. luokka
Oppilaiden iästä riippuen kasvatusalustalle voi tehdä kaksi tai neljä erilaista näytettä. Tässä ohjeessa on esitelty kahdenerilaisen käsittelyn tekeminen. Vanhempien oppilaiden kanssa voi tehdä neljä erilaista käsittelyä samaan kasvatusalustaan. Tähän on ohjeet omassa tiedostossaan.
Tavoitteet: Tässä työssä tutkitaan sormista löytyviä bakteereja ja selvitetään miten pöpöjen leviämistä pystyy torjumaan käsienpesun avulla.
Tarvikkeet:
 • petrimaljoja (1/oppilas + muutamia kokeilumaljoja ja varamaljoja)
 • agar-jauhetta
 • lihaliemikuutio
 • kaksi käsienpesuastiaa, saippuaa, käsipaperia
 • tusseja
 • teippiä
 • kattila ja keittolevy agar-kasvualustan valmistamiseen, jääkaappitilaa
 • petrimaljojen säilyttämiseen ennen käyttöä.
 • mielellään lämmin tila, esim. patterin päällinen, jossa petrimaljoja voidaan säilyttää kokeen aikana
Kesto: Kokeen käynnistäminen n. 20 minuuttia. Tutkimus jatkuu vähintään muutaman päivän ajan, minkä jälkeen tarkastellaan työn tuloksia. Huomioithan myös kasvualustan valmistamiseen kuluvan ajan.

 

 

Aihe: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014)
Ikäluokka: 1. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kevään merkkejä luonnossa sekä ymmärtämään kokonaiskuvaa kevään saapumisesta.. Myös varustekasvatus kuuluu osana opetuskokonaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Projektin tavoitteena on antaa oppilaille lisää valmiuksia ryhmässä toimimiseen, luovaan tekemiseen, leikkiin, toiminnalliseen oppimiseen, ongelmanratkaisuun sekä kokeelliseen työskentelyyn.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset kuvia kevään merkeistä, tietokoneen (YouTube), siemenestä kasvamis–leikin ohjeet, (paperista valmistetun karhun ja kanin), luokittelu kortit (eläin-, kasvi- sekä ylimääräisiä kuvia) sekä kevätseurantalomakkeen.
Kesto: 3 x 30 minuuttia (tästä n.10 min jätetään myöhemmäksi ajankohdaksi)

Ohjeet pdf-tiedostona

Aihe: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014)
Ikäluokka: 2. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden tavoitteena on oppia
 • tunnistamaan lihaksia omasta kehosta sekä valmiiksi annetuista kuvista
 • nimeämään lihaksia ja merkitsemään ne oikeaan kohtaan kehoa
 • ymmärtämään tahdonalaisten ja tahdosta riippumattomien lihasten ero
 • harjoitella itseohjautuvaa ja ongelmalähtöistä oppimista
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset aikakausilehdistä leikattuja kuvia ihmisistä, käsipainot ja/tai käden puristusvoimaa mittaava laite, kalvokirjoja lihaksista ja värillisen lihasmonisteen.
Kesto: noin 2 x 20min

Aihe: 6: Kestävän elämäntavan harjoitteleminen (OPS 2014)
Ikäluokka: 2. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden käsitteellisenä tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kierrätyksen maailmaan. Kokonaisuudessa tutustutaan jätteiden lajittelun periaatteisiin ja pyritään aktiivisesti luovuuden edistämiseen. Tavoitteena on, että oppilaille muodostuu ymmärrys uusiokäytön periaatteesta. Eettinen näkökulma pidetään esillä koko opetuskokonaisuuden ajan. Opetuskokonaisuuden menetelmällisenä tavoitteena on ohjata oppilaat draaman avulla kierrätyksen pohtimiseen. Opetuksessa käytetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.
Tarvikkeet: Tarvitset tarinan tueksi kierrätyshahmon (valmistettu esim. roskapussista), liitu/tussitaulun, iPadeja + Kahoot!-tietovisan, tarinan käsikirjoituksen, jätteitä ja kierrätettäviä materiaaleja, kertakäyttöhanskoja sekä roskapusseja.
Kesto: 3 x 45min

Ohjeet pdf-tiedostona

Aihe: Opetuskokonaisuus sisältyy OPS (2014) sisältöalueeseen S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Ikäluokka: vuosiluokat 1 ja 2
Tavoitteet: Opetuskokonaisuuden tavoitteena on tutustua luonnossa tapahtuviin muutoksiin keväällä ja kevään kasveihin. Opetuskokonaisuudelle opetuksen OPS (2014) käsitteellisenä tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja sen ilmiöitä, erityisesti kasvien kasvamista, ja siihen liittyviä käsitteitä. Opetuksen menetelmällisenä tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen, esittelemään tuloksiaan eri tavoin (T6) sekä ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä (T11).
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset valkoista A4-paperia, värikyniä, iPadeja, purkkeja kylvämiseen, multaa, hiekkaa, sanomalehtiä, herneitä, mahdollisia suojia pulpettien päälle, tutkimusprojekti-monisteen, dokumenttikameran sekä muistiinpano välineitä (kynä, pyyhekumi).
Kesto: 4 x 45min + pidempi aikainen kokeen seurantatehtävä

Aihe:  S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014)
Ikäluokka: 1. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisiä
tavoitteita ovat kevääseen ja kevään kasveihin liittyvien käsitteiden mieleen palauttaminen ja aktivointi. Opetuskokonaisuudessa opitaan tunnistamaan ja nimeämään myös uusia kasveja. Tavoitteena on myös, että oppilaille muodostuu ymmärrys kevään tulemisesta ilmiönä kokonaisuutena ja sen merkityksestä. Kokonaisuuden aihe linkitetään myös eri aisteihin. Opetuskokonaisuuden menetelmällisenä tavoitteena on itseilmaisun käyttö osana oppimista, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, tutkiva oppiminen ja havaintojen tekemisen harjoittelu aistien monipuolisen käytön avulla, keskusteleva oppiminen, pari/ryhmätyöskentelytaitojen harjoitteleminen sekä vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen toiminnallisen oppimisen periaatteita tukien.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset tarinan, Kahoot!-pelin, tabletteja/puhelimia, pahvisia kehyksiä, peliin liittyvät kortit, kasvikuvakirjoja, kevääseen ja luontoon liittyviä pienikokoisia tunnusteltavia ja tuoksuteltavia materiaaleja, pussit materiaaleille, huivit silmille, tulostetut kuvat, saksia, liimaa sekä nastaa/teippiä.
Kesto: 3 x 45min

Aihe: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014)
Ikäluokka: 1. vuosiluokka
Tavoiteet: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisiä tavoitteita ovat, että lapset tutustuvat lähiympäristössä eläviin eläimiin (nisäkkäät, linnut, kalat, sammakkoeläimet, matelijat, hyönteiset) ja että heille muodostuu ymmärrys kevään merkeistä eläinten elämän kannalta, jolloin tutustutaan talviuneen/horrokseen, eläinten suojaväriin, muuttolintuihin. Lisäksi opetuskokonaisuudella perehdytään selkärankainen/selkärangaton käsitteisiin. Opetuskokonaisuudelle asetettuja menetelmällisiä tavoitteita ovat tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen opetuksessa sekä mahdollisimman oppilaskeskeinen työskentely. Oppilaat toimivat erilaisten tehtävien parissa omassa lähiympäristössä.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset eläinkortteja Burr-leikkiin, eläin aiheiset luokittelukortit, wc-paperirullista tehtyjä kiikareita, lintujen kuvia, iPadeja sekä Quizlet-sovelluksen sekä pistetyöskentelyn kysymys/tehtäväkortit.
Kesto: noin 2-3 x 45min

 

 

Aihe: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014)
Ikäluokka: alkuopetus
Tavoiteet: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisenä tavoitteena on ihmisen kehonosien mieleen palauttaminen oppilaiden ennakkotietämyksen avulla. Lisäksi ihmisen raajojen ja elinten nimien läpikäyminen ja opetteleminen kuuluu opetuskokonaisuuden tavoitteisiin. Opetuskokonaisuudelle asettuja menetelmällisenä tavoitteena on hyödyntää leikillisyyttä opetusmenetelmänä. Leikillisyyden lisäksi opeteltaviin asioihin tutustutaan pelillisyyden ja musiikkiliikunnan avulla. TVT-laitteiden hyödyntäminen uuden oppimisessa on yksi tavoitteista.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset pehmolelun, tietokoneen (YouTube), (mini-)iPadeja, suunnistuskarttoja, vastauslomakkeita, muistiinpanovälineitä, (kameroita,) muistipelikortteja sekä SmartBoardin.
Kesto: 4 x 45min

Aihe: S1: Kasvu ja kehitys (OPS 2014)
Ikäluokka: 1. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisenä tavoitteena on ymmärtää ja tietää kehonosia, luita ja lihaksia ja oppia nimeämään niitä. Lisäksi tutustutaan aisteihin ja aistielimin. Tavoitteena on ymmärtää, mihin ihminen tarvitsee aisteja ja mihin niitä voidaan käyttää. Opetuskokonaisuuden menetelmällisiä tavoitteita ovat harjaantua pohtimaan luonnontieteellisiä
ilmiöitä ja ratkaisemaan ongelmia tutkimalla omaa kehoa. Tunnilla harjoitellaan myös parityöskentelyä ja vuorovaikutustaitoja. Kolmannen oppitunnin menetelmällisenä tavoitteena on opetuskeskustelu, omien kokemusten ja mielipiteiden esittäminen suullisesti sekä tutkimuslomakkeen tarkastaminen. Lisäksi harjoitellaan päätelmien tekemistä.
Tarvikkeet: ennakkotieto-lomake (ihmiskehon ääriviivat), luuranko-moniste, luuranko, kehonosa-laput, tutkimuslomake, tunnustelulaatikko (laatikkoon esim. noppa, pyyhekumi, kynä) ja aistirata (erilaisia kävelypintoja, huivi, suola- ja sokeripurkit, kanelia, vaniljasokeria, kardemummaa, kuusenneulasia, kahvia, vilautuskuvat, tiputettavia esineitä)
Kesto: 3 x 45min

Ohjeet pdf-tiedostona

Aihe: S5: Elämän perusedellytysten pohtiminen (OPS 2014)
Ikäluokka: 1. vuosiluokka
Tavoitteet: Opetuskokonaisuudelle asetettuja käsitteellisiä tavoitteita on, että oppilaat ymmärtävät ilman olevan puhtaana hajuton, mauton ja väritön aine. Lisäksi oppilaat ymmärtävät, että ilman olomuoto on kaasu. 1-2-luokan tavoitteissa olennaisia asioita ovat lapsen ympäristö ja sen ilmiöt, joihin ilma kuuluu isona osana. Opetuskokonaisuuden menetelmällisiä tavoitteita ovat ympäristöopin luonteen mukaisesti leikinomainen oppilaslähtöinen tutkiva oppiminen. Oppilaat ymmärtävät muun muassa, että ilmaa ei voi saada käsin kiinni kuten esineitä, mutta sitä voi varastoida esimerkiksi muovipussiin sekä kylmän ja kuuman ilman vaikutuksen arkielämässä. Oppilas pääsee toteuttamaan luonnollista uteliaisuuttaan ja oppii lisäksi tapoja tutkia lähiympäristöään sekä kyseenalaistaa sen ilmiöitä. Oppilas oppii myös tekemään ennakko-oletuksia sekä esittelemään muille lopullisia tutkimustuloksiaan.
Tarvikkeet: Opetuskokonaisuuden aikana tarvitset ilmapalloja, neulan, ison lasi/läpinäkyvän astian, kartonkia, terävän lyijykynän, pillin, teippiä,  hiustenkuivaajan, kertakäyttölautasen, kynttilän, lasin, pullon, lankaa, kaksi lasipurkkia (toinen täytyy pystyä tiiviisti sulkemaan) sekä teräsvillaa tai rautanauloja.
Kesto: 3 x 45min + yhden kokeellisen kokeen pidempiaikainen seuranta