Alakoulu 5-6

Tässä alla on koottuna eri lumatoimijoiden kehittämiä materiaaleja opetuksen tueksi alakoulun vuosiluokille 5-6.

Näistä linkeistä pääset myös muiden luokka-asteiden materiaaleihin:
Varhais- ja esiopetus
Alkuopetus, luokat 1-2
Alakoulu, luokat 3-4
Alakoulu, luokat 5-6
Yläkoulu, luokat 7-9
Lukio

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat… Lue lisää »Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 18-19

Sähkömagneettikourapeli – Insinöörityöskentelyä yläkouluun

Esittely

Sähkömagneettikourapeli on oppimiskokonaisuus, jonka aikana oppilaat oppivat ymmärtämään magnetismia ja sähkömagneetin toimintaperiaatetta sekä teknologista ongelmanratkaisua (insinöörisuunnittelua) ja yhteistyötaitoja kiinnostavassa kontekstissa.

Lue lisää »Sähkömagneettikourapeli – Insinöörityöskentelyä yläkouluun

Luonnonmukaiset tornitalot

Aihe: Rakennustekniikka, luonnonmateriaalit ja tasapaino Osallistujat rakentavat mahdollisimman korkeita rakennuksia ympäristöstä kerätyistä materiaaleista. Ikäluokka: 5.-6.-luokat.  Sovellettavissa kaikille ikäluokille Oppiaineet ja monialaisuus: Ympäristöoppi: painopiste, painovoima, massakeskipiste,… Lue lisää »Luonnonmukaiset tornitalot