Siirry sisältöön

Seuraavassa on listattu tuntityöskentelyyn sopivia tavoitteita matematiikan tunneille. Tavoitteita on listattu osa-alueisiin matemaattinen esittäminen, pitkäjänteisyys, virheiden käsittely ja rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunneille"

Alla olevasta linkistä löytyy valmis kokoelma matematiikan tuntityöskentelyä koskevia tavoitteita. Valmiiksi muotoillut työskentelytavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunnille

  1. matemaattinen esittäminen
  2. pitkäjänteinen työskentely
  3. virheiden käsittely ja
  4. rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn

...jatka lukemista "Miten tavoitelomakkeita käytetään oppitunneilla?"

Opettajan toiminnan kautta tehdään pitkäjänteinen työskentely matematiikan opiskelussa näkyväksi, tarjotaan sosiaalista kannustusta ja vertaismalleja sekä lievennetään virheiden tekemiseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Opettajan avustuksella oppilaat asetettavat tavoitteita, joilla edistetään oppilaiden realistista käsitystä omasta osaamisestaan ja tehdään edistyminen näkyvämmäksi. Opettajan toiminnalla rakennetaan oppimisympäristöä, jossa huomioidaan myös matematiikan ominaispiirteet, kuten matematiikan kieli.

...jatka lukemista "Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi"

Tietoa opettajalle

Alakouluun (vuosiluokille 4-6) suunnatussa oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan käsien puristusvoiman suuruutta. Tässä oppiainerajat ylittävässä kokonaisuudessa käsitellään fysiikan, matematiikan, biologian ja terveystiedon oppisisältöjä. Oppimiskokonaisuudessa on vahvasti esillä teemat:
  • massan ja voiman välinen suhde (1 kilogramma = 10 newtonia)
  • luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheet
  • matemaattisten kuvaajien tulkinta ja lukujen pyöristäminen
  • lihaskunnon merkitys terveydelle
  • tietokoneavusteisen mittaustekniikan käyttö

Oppimiskokonaisuus täydentää luontevasti fysiikkaan ja ihmisen biologiaan kuuluvien aiheiden opetusta.

Oppimiskokonaisuuden kesto vaihtelee 2-5 oppituntiin riippuen sen totetuksesta.
Alla on kuvattu eräs toteutustapa, jonka kesto on noin kolme oppituntia.

Toteutukseen tarvittavat välineet sekä työohjeet ja lisämateriaalit löytyvät listattuna tältä sivulta, joista työohjeet ja lisämateriaali sivun alareunasta. Katso myös Mitä jäi mieleen -osio (sivun alareunasta), jonka avulla voidaan arvioida käsiteltyjen oppisisältöjen oppimista.
...jatka lukemista "Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla"

Tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan valaistujen alueiden muodostumista. Tehtävien tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä valon suoraviivaisesta kulusta. Vaikka valon suoraviivainen kulku on hyvin yksinkertainen periaate, sen soveltaminen tuottaa oppilaille usein vaikeuksia. Vaikeuksien vähentämiseksi tehtäväkokonaisuudessa käsitellään valon suoraviivaista kulkua tilanteissa, joissa oppilaat voivat keskittyä valon suoraviivaisen kulun soveltamiseen, eikä heidän tarvitse miettiä heijastus- tai taittumislakia samanaikaisesti, kuten linssien ja peilien tapauksessa.

...jatka lukemista "Geometrisen optiikan perusteet – valaistun alueen muodostuminen"