Siirry sisältöön

Aihe: Ihminen ja terveys
Ikäluokka: 4.–5. luokka
Tavoitteet: Projektin yleiset tavoitteet: Tutkimuksellisuus, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tiimiopettajuus.
Integroimme tehtäväkokonaisuudessa ympäristöopin (terveystiedon ja kemian), matematiikan ja kuvataiteen oppisisältöjä. Ympäristöopin osalta tehtäväkokonaisuutemme tavoitteena oli, että oppilaat tutustuvat sokerin käytön terveysvaikutuksiin, happohyökkäyksen syihin sekä happamuuden, emäksisyyden ja pH-arvon käsitteisiin. Lisäksi tavoitteena oli, että oppilaille muodostuu käsitys eri elintarvikkeiden sisältämistä sokerimääristä ja että he oppivat arvioimaan omaa sokerinkulutustaan suhteessa sokerinsaantisuosituksiin. Lähdeaineistoon tutustumisen yhteydessä erityisenä tavoitteena oli monilukutaito. Yhtenä tavoitteena olivat myös vuorovaikutustaidot, joita harjoiteltiin erityisesti ryhmätyössä ja väittelyharjoituksessa. Matematiikan osalta tavoitteena oli antaa oppilaille esimerkki arkimatematiikan käytöstä sekä harjoitella taulukoiden tulkintaa ja käyttöä sekä tutustuttaa oppilaat keskiarvon käsitteeseen. Kuvataiteen osalta tavoitteena oli, että oppilaat oppivat visualisoimaan mielikuviaan, työskentelemään ryhmässä sekä työskentelemään kolmiulotteisesti
Kesto: 2 x 45 min + 1 x 90 min

Aihe: Ihminen ja terveys, ihmisen biologia, aistit
Ikäluokka: 4.-6. luokka, 7.-9. luokka
Tavoitteet: Tämän kokonaisuuden tavoitteena on luoda kuva erilaisista aisteista pienten tehtävien avulla. Erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisten aistien yhteistoimintaan. Tehtäviin on helppo yhdistää useita luonnontieteitä ja matematiikkaa (ks. lisätiedot).
Kesto: 45 minuuttia
Tarvikkeet:
1. piste, Lämpötilan aistiminen
 • Kolme ämpäriä
 • Lämpömittareita
 • Jääpaloja
 • Vettä
2. piste, Hetki sokeana
 • Pussi
 • Erilaisia tavaroita
 • Pakkauksia, joissa on pistekirjoitusta (esim. tyhjiä lääkepakkauksia)
3. piste,Haju ja maku
 • Esimerkiksi jelly bean -karamelleja
4. piste, Haju ja näkö
 • Koeputkia
 • Pipetti
 • Koeputkiteline
 • Karamelliväriä
 • Jotakin hajustetta (esim. saunan löylyveteen lisättävä tuoksuöljy)
5. piste, Kuulo
 • Tietokoneita
 • Kunnollisia kuulokkeita
6. piste, Tasapaino
 • Ei edellytä tarvikkeita

Aihe: Sähkö
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: mehupillejä, ilmapalloja, polttimoita, johtimia, paristoja
Kesto: 15-60 min

Esittely & Opettajan ohje

Aihe: Valo ja värit
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla
ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: elintarvikevärejä, valkoisia kukkia
Kesto: 15-60 min

 

 

Aihe: Veteen ja happamuuteen liittyviä kokeellisia töitä
Ikäluokka: 1-6, työ ovat sovellettavasi kaikille ikäluokille
Tavoitteet: Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita,
hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas oppii tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan. Oppilas oppii käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään.
Tarvikkeet: Kaikkiin töihin tarvittavat tarvikkeet löytyvät kotoa.
Kesto: 15-90 min

Esittely & Opettajan ohje

"Vesiaiheinen oppimiskokonaisuus pelin muodossa"

Oppimiskokonaisuuden kuvaus

Kehittäjät: Hermanni Hakanpää, Mikko Hänninen, Tuukka Korhonen ja Lasse Nihtinen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aiheet: Puhdas vesi, veden riittävyys, veden olomuodot, veden puhdistaminen, kuivuus, sateet

Oppiaineet: Ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: alakoulun 3.-6. luokat (myös yläkoulun 7.-9. luokat)

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

...jatka lukemista "Puhdas vesi"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 3. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa mittaamiseen ja muunnoksiin liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "3. luokka: Mittaaminen ja muunnokset"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 3. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa geometriaa.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "3. luokka: Geometria"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita oppilaille voi asettaa painopisteenä ollessa matematiikan sanalliset tehtävät.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Sanalliset tehtävät"