Siirry sisältöön

Laserturvajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen on LUMA-aineiden opetusta eheyttävä oppimiskokonaisuus, joka opettaa kattavasti valo-opin käsitteitä, insinörisuunnittelun periaatteita, yhteistyötaitoja sekä hieman geometriaa. Oppilaiden mieltä kutkuttava konteksti motivoi ja antaa tuntemuksen fysiikan ja matematiikan osaamisen hyödyllisyydestä.

Luokka-aste: 6-9

Arvioitu oppituntien määrä: 10-16 oppituntia (10 x 75 min, 16 x 45 min)

Kokonaisuuden kuvailu:

Laser Secure Oy suunnittelee turvajärjestelmiä, jotka suojaavat arvokkaita esineitä. Yhtiö tarvitsee oppilaiden apua uuden laserturvajärjestelmän suunnittelussa. Järjestelmän tulisi suojata ympäri maailmaa kulkevia näyttelyesineitä. Tässä insinöörityöskentelyyn pohjustautuvassa oppimiskokonaisuudessa oppilaat tutkivat valon ominaisuuksia, kuten heijastumista, taittumista, absorptiota ja valon läpäisyä. Oppilaat keräävät tuloksia ja havaintoja oppimiskokonaisuuden aikana omaan ”insinöörin muistikirjaansa” työskentelyn ohessa. Oppimiskokonaisuuden aikana kerättyjen tietojen avulla oppilaat suunnittelevat, testaavat ja kehittävät paremmaksi omaa laserturvajärjestelmäänsä.

Ainesisältö Teknologia- ja insinöörikasvatus Matematiikan linkitys
valo, aallot, näkyvän valon spektri, heijastuminen, taittuminen, absorptio ja läpäisy Insinöörisuunnittelu, laserit ja tietokonesimulaatiot Kulmat ja niiden mittaaminen

Materiaalit

Materiaali sisältää 14 sivua opettaan ohjeita, 8 sivua Galactic Games -yrityksen kirjeitä oppilaille (toimivat tehtävänantoina oppilaille) ja 9 sivua valmiita oppilaiden työmonisteita.

Suomennus ja muokkaus: Jenni Silvennoinen, Noora Luttinen & Heikki-Paavo Kurvinen

Suomennettu ja muokattu alkuperäisteoksesta: Electromagnetic Claw Game: Diggin’ For Fools’ Gold, EngrTEAMS, Patrick Crawford, Erin Fenlon, Corbin Rice, Amanda Johnston, Jeanna Wieselmann, Felicia Leammukda, Tamara Moore, Kerrie Douglas

Copyright of the original work: EngrTEAMS © 2017 University of Minnesota & Purdue University Research Foundation

Tutustu materiaaliin videoiden avulla

Esittely

Sähkömagneettikourapeli on oppimiskokonaisuus, jonka aikana oppilaat oppivat ymmärtämään magnetismia ja sähkömagneetin toimintaperiaatetta sekä teknologista ongelmanratkaisua (insinöörisuunnittelua) ja yhteistyötaitoja kiinnostavassa kontekstissa.

...jatka lukemista "Sähkömagneettikourapeli – Insinöörityöskentelyä yläkouluun"

Kuvaus

Vesiraketti-oppitunneilla oppilaat pääsevät rakentamaan ryhmissä oikeasti toimivat raketit käyttämällä raketin pohjana tavallista virvoitusjuomapulloa. Oppitunneilla konkretisoituvat monet mekaniikan lait, minkä lisäksi oppitunnit parantavat oppilaiden käsityksiä fysiikan hyödyllisyydestä.

Oppituntien tavoitteena on

  • tuoda tutuksi teknologista ongelmanratkaisuprosessia ja linkittää fysiikkaa teknologiseen kehittämiseen
  • monipuolistaa oppillaan mielikuvaa fysiikasta ja sen opiskelusta
  • parantaa oppilaan minäkuvaa fysiikan osaajana ja soveltajana
  • tuoda fysiikkan opetukseen motivoivaa konkreettista käsillä tekemistä ja erilaisten ratkaisujen ideointia, suunnittelua, kehittämistä ja testaamista yhdessä toisten kanssa.

...jatka lukemista "Vesiraketti"

Materiaalin kuvaus

Photonics Explorer -materiaalipaketin avulla oppilaasi perehtyvät itse tutkimalla ja rakentamalla, kuinka valo käyttäytyy, ja miten valoa hyödynnetään erilaisissa teknologisissa sovelluksissa.

Paketin avulla on opiskellut jo yli 240 000 oppilasta ja opiskelijaa. Paketteja on jaettu ympäri Eurooppaa yli 2 700 kpl, joista 31 kpl suomalaisiin yläkouluihin ja lukioihin.

...jatka lukemista "Photonics Explorer"

Esittely

Pelastakaa pingviinit on uusi tapa opettaa yläasteen lämpöoppia. Tämä ilmiöpohjainen projektityö on oppilaita motivoiva kokonaisuus, jossa oppilaat soveltavat kokonaisuuden aikana oppimaansa fysiikkaa konkreettisen fysiikan sovelluksen toteuttamiseksi. Ilmastonmuutosta ja pingviinien elinoloja valottava konteksti lisää oppimisen mielekkyyttä.

Kokonaisuus tukee vahvasti uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Erityisesti se tarjoaa harvinaislaatuisesti laadukkaan tavan integroida teknologista ongelmanratkaisua osaksi fysiikan opetusta, joka on yksi fysiikan uusista tavoitteista.
...jatka lukemista "Pelastakaa pingviinit"

Kuvaus

Kananmunan suoja -kokonaisuus on lyhyt ja yksinkertainen, mutta erittäin innostava kokonaisuus, joka sopii esimerkiksi mekaniikan oppituntien perään. Se toimii kuitenkin hyvin missä tahansa vaiheessa yläkoulun fysiikan ja kemian opetusta.

Oppituntien tavoitteena on

  • tuoda tutuksi teknologista ongelmanratkaisuprosessia ja linkittää fysiikkaa teknologiseen kehittämiseen
  • monipuolistaa oppillaan mielikuvaa fysiikasta ja sen opiskelusta
  • parantaa oppilaan minäkuvaa fysiikan osaajana ja soveltajana
  • tuoda fysiikkan opetukseen motivoivaa konkreettista käsillä tekemistä ja erilaisten ratkaisujen ideointia, suunnittelua, kehittämistä ja testaamista yhdessä toisten kanssa.

...jatka lukemista "Kananmunan suoja"