Siirry sisältöön

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 6. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa aikaan liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "6. luokka: Aika"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 6. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa prosentteihin liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "6. luokka: Prosentit"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 3. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa mittaamiseen ja muunnoksiin liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "3. luokka: Mittaaminen ja muunnokset"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 3. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa geometriaa.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "3. luokka: Geometria"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 2. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa lukuihin 0-1000 liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "2. luokka: Luvut 0-1000"

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita oppilaille voi asettaa painopisteenä ollessa matematiikan sanalliset tehtävät.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Sanalliset tehtävät"

Seuraavassa on listattu tuntityöskentelyyn sopivia tavoitteita matematiikan tunneille. Tavoitteita on listattu osa-alueisiin matemaattinen esittäminen, pitkäjänteisyys, virheiden käsittely ja rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

...jatka lukemista "Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunneille"

Alla olevasta linkistä löytyy valmis kokoelma matematiikan tuntityöskentelyä koskevia tavoitteita. Valmiiksi muotoillut työskentelytavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

Työskentelyn tavoitteita alakoulun matematiikan oppitunnille

  1. matemaattinen esittäminen
  2. pitkäjänteinen työskentely
  3. virheiden käsittely ja
  4. rakentava osallistuminen tuntityöskentelyyn

...jatka lukemista "Miten tavoitelomakkeita käytetään oppitunneilla?"

Opettajan toiminnan kautta tehdään pitkäjänteinen työskentely matematiikan opiskelussa näkyväksi, tarjotaan sosiaalista kannustusta ja vertaismalleja sekä lievennetään virheiden tekemiseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Opettajan avustuksella oppilaat asetettavat tavoitteita, joilla edistetään oppilaiden realistista käsitystä omasta osaamisestaan ja tehdään edistyminen näkyvämmäksi. Opettajan toiminnalla rakennetaan oppimisympäristöä, jossa huomioidaan myös matematiikan ominaispiirteet, kuten matematiikan kieli.

...jatka lukemista "Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi"