Siirry suoraan sisältöön

Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä

Energiaa!

”Tutkivaa ja eheyttävää opiskelua energiantuotannosta”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Anssi Huoponen, Elsa Inkilä, Milla Jakonen, Sami Känkänen, Sanni Pirttilä

Toimittaja: Petja Hämäläinen

Aihe: energiantuotantomuodot, energia yhteiskunnassa, energiantuotannon ympäristövaikutukset, ympäristöterveys

Oppiaineet: fysiikka, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: 9. luokka

Lue lisää »Energiaa!

Aistien kuningas

Oppimiskokonaisuuden esittely

”Tutkivaa ja eheyttävää opiskelua ihmisen perusaisteista”

Kehittäjät: Nora Ikäheimo, Asko Korkalainen, Taru Tiainen, Mikko Turunen

Toimittajat: Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

Aihe: Aistit ja niiden toimintaan liittyvät fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt: valo, ääni, lämpösäteily, paine ym.

Oppiaineet: biologia, fysiikka, kemia

Ikäluokka: 9.-luokka

Lue lisää »Aistien kuningas

Penan vihreät valinnat

”Monialainen oppimiskokonaisuus ruoasta, vedestä ja vaatteista”

Oppimiskokonaisuuden esitttely

KEHITTÄJÄT: Lauri Heiskanen, Nelli Malmström, Ilari Kalliojärvi, Petter Punnonen, Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

TOIMITTAJAT: Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

AIHE: Teemoina ruoka, vesi, vaatteet ja liikunta, joita tarkastellaan ympäristöopin tiedonalojen (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto) näkökulmista katsottuna

IKÄLUOKKA: peruskoulun alaluokat 5 – 6

Lue lisää »Penan vihreät valinnat

Kaupunkisuunnittelu muuttuvassa maailmassa

”Eheyttävää maantiedon, fysiikan ja historian opetusta”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Jaakko Hynynen, Saara Kainulainen, Johanna Luttinen, Jenna Vepsäläinen

Toimittajat: Katja Jauhiainen, Petja Hämäläinen

Aihe: Kaupunkisuunnittelu, johon perehdytään maantiedon, fysiikan ja historian näkökulmasta

Ikäluokka: yläkoulun 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

TavoitteetLue lisää »Kaupunkisuunnittelu muuttuvassa maailmassa

Elämänpolku

Oppimiskokonaisuuden kuvaus

Kehittäjät: Maiju Kohonen, Hanna Koistinen, Sara Niemelä, Riikka Räihä ja Sanna Suolanen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aiheet: ihmisten erilaiset taustat, syntyperän vaikutus elämänkulkuun, puhdas vesi

Oppiaineet: Ympäristöoppi ja yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: 6. luokka (myös yläkoulun 7.–9. luokat)

Kesto: 6 x 45 min

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Lue lisää »Elämänpolku

Aivan hiilenä

”Hiili oppilaan lähiympäristössä”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Ossi Kolu, Roosa Salmela, Eveliina Soininen, Maria Turunen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Katja Jauhiainen

Aiheet: hiilen kierto, hiilen muodot, orgaaniset yhdisteet, hiili energiantuotannosssa, yhteyttäminen ja soluhengitys

Oppiaineet: ympäristöoppi ja yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: alakoulun vuosiluokat 5 – 6

Kesto: 7-8 x 45 min

Lue lisää »Aivan hiilenä