Siirry sisältöön

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa  -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat materiaalit lukuvuodelta 2017-2018. Jokaisessa projektissa on yhdistetty vähintään kolmen tieteenalan sisältöjä ja menetelmiä:

Juomakelpoinen vesi

llmiötä tarkastellaan kemian, maantiedon ja matematiikan näkökulmista. Ilmiötä lähdetään tarkastelemaan pohdintojen ja kokeellisten töiden kautta. Ilmiöstä pyritään saamaan hyvin kattava kuva eri näkökulmista pohtien ryhmissä sekä itsenäisesti.

Suolainen vesi (9. luokka)

Olemme suunnitelleet opetuskokonaisuuden yläkoulun 9. luokkalaisille aiheesta suolainen vesi. Opetuskokonaisuus pitää sisällään seitsemän 45 minuutin mittaista oppituntia, mutta oppituntien rakennetta on helppo muuttaa oman koulun oppituntien rakenteeseen ja aikatauluun sopivaksi.

Taikinan kohoaminen (7. luokka)

Tarkastellaan taikinan kohoamista ilmiönä biologian, kemian, matematiikan ja kotitalouden kannalta.

Vuorokausi ja vuodenajat (3.-4. luokat)

Vuodenaikojen vaihtelu sekä siitä johtuva päivän ja yön (valoisan ja pimeän ajan) vaihtelu ovat oppilaiden arkielämän kannalta hyvin merkityksellisiä ilmiöitä, jotka konkretisoituvat erityisesti täällä Suomessa. Valitsimme tähän opetuskokonaisuuteen integroitaviksi oppiaineiksi ympäristöopin piiristä biologian, maantiedon ja terveystiedon sekä matematiikan.

Terve elämä (lukio)

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on haastaa liikuntaryhmiä, -luokkia ja koko kouluja painottamaan terveellisiä elämäntapoja. Integroitavia aineita ovat: biologia, maantieto, matematiikka, terveystieto ja liikunta.

Antibiootit (lukio)

Projektissa perehdytään antibiootteihin biologian, maantiedon, matematiikan, terveystieteiden ja kemian näkökulmista.

Jään sulaminen (5. luokka)

Projektissa tarkastellaan jään sulamista kemian, fysiikan, biologian ja maantiedon näkökulmista.

Ruokajätteen kierrätys (useampi kouluaste)

Oppimiskokonaisuus kulkee muun opetuksen rinnalla. Kokonaisuudessa integroidaan matematiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja mahdollisesti kuvaamataitoa ja fysiikkaa.

Rakentaminen (8. luokka)

Projektissa oppilaat saavat suunnitella itse rakennuksen, ja suunnittelussa hyödynnetään matematiikkaa, fysiikkaa ja maantietoa.

Äänen kulkeutuminen (yläkoulu)

Projekti on suunnattu yläkouluun opettajatiimin hyväksi katsomalle ryhmälle. Projekti on etenkin fysiikkaa, biologiaa ja maantietoa eheyttävä kokonaisuus. Tarkoituksena on syventää ja soveltaa ääneen liittyviä tietoja

4 thoughts on “Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

 1. Asta Kuusinen

  Moniin näistä projekteista voisi super upeasti integroida musiikin tai/ja kuva- taidekasvatuksen menetelmiä.

  Vastaa
 2. ristol

  Hei Asta!
  Olet aivan oikeassa, ja rohkaisemmekin opiskelijoita integroimaan myös taideaineita rohkeasti projekteihinsa, mutta tähän asti se on vielä ollut melko vähäistä. Kenties juuri alkaneella kaudella nähdään enemmän tällaista.
  YT,
  Risto/LUMA

  Vastaa
 3. Niklas

  Hei,

  "Ruokajätteen kierrätys (useampi kouluaste)" -linkki vaikuttaisi ohjaavan tyhjään kansioon. Onko tähän saatavilla materiaaleja?

  Vastaa
 4. ristol

  Hei Niklas,
  Niinpä oli päässyt käymään tällainen kämmi, mutta materiaalit on nyt lisätty kansioon. Kiitos huomiosta!
  Risto

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *